Čudesan svijet Straumanna

OSNOVNI TEČAJ  ZA DENTALNE TEHNIČARE

Tečaj je namijenjen dentalnim tehničarima koji tek ulaze u svijet implantoprotetike te onima koji već rade sa implantatima
ali bi željeli naučiti više. Pritom će posebno naglasak biti stavljen na primjenu Straumann® Variobase® sustava. Na tečaju će
polaznici dobiti osnovno znanje o implantoprotetici, Straumann® komponentama te njihovoj primjeni u svakodnevnom radu.