Elipar Deep Cure L akcija

Kupovinom materijala u vrijednosti 2.800 KM, dobijete lampu Elipar Deep Cure L GRATIS!

Minimalno 50 % vrijednosti narudžbe kompoziti, ostatak kombinujete sami iz 3M portofolija materijala za restauraciju.