Mašinska obrada kanala – Protaper Next

Sanitaria dental i Dentsply Sirona nastavljaju sa organizovanjem Hands-On kurseva „Mašinska obrada kanala – Protaper Next“ (Napredni kurs).

Za ovaj kurs, lokacija je divna Banja Luka, 12.11.2022.

Kurs počinje u 09:00 i traje šest sati, a sastoji se iz predavanja i praktičnog rada. ( obećavamo i pauzu )

Rukovodilac kursa je Goran Tošić, PhD MSc DDS.

Advance- napredni kurs je dizajniran isključivo za stomatologe sa prethodnim iskustvom u mašinskoj obradi kanala. Hands-on iskustvo ili Hands-on trening, podrazumijeva zaista uraditi neku stvar, umjesto pričati o tome ili dati nekome drugom da to uradi. Utoliko je i program ovog kursa eksluzivno dizajniran za 12 polaznika zbog personalizacije, interaktivne komunikacije, i ekscesivnog manualnog rada.

Ovaj kurs je projektovan i zaštićen u kompaniji Dentsply Sirona, izvodi se sa identičnom opremom i materijalima na svim kursevima u zemljama zapadne Evrope. Rukovodilac kursa, Goran Tošić, je sertifikovan Dentsply Sirona internacionalni predavač i edukator sa dozvolom za obuku ovog rotirajućeg sistema.

“Rotary Endo” ili kod nas popoularna: Mašinska Obrada Kanala, je procedura koja nema alernativu u savremenoj stomatologiji, novi sistemi, prateća oprema i tehnike sa dramatičnim inovacijama i tehnološkim progresom su podigle endodonciju na nivo koji omogućava apsolutno predvidive rezultate. Tek sa primjenom mašinske endodoncije u svakodnevnoj praksi, moguće je shvatiti ogromnu efikasnost ovog koncepta. Kako jedan tehnološki i klinički napredak povlači sljedeći, svakodnevna praksa sa mašinskim sistemima je podigla endodonciju u kvalitativno novu dimenziju sa više uspjeha, lične i kliničke satisfakcije. Ipak, novi hrabri svijet mašinske ednodoncije otvora i nove problem i nove izazove, koji nisu postojali na početnim nivoima.

Pristupni kavitet – START X
Ovaj napredni kurs počinje sa “sitnicama” u pristupnom kavitetu koji određuju krajnji ishod. Utoliko je neophodno ponijeti nekoliko ekstrahovanih zuba sa primarnim pristupnim kavitetom, da bi se pomoću START X vrhova pronašli MB2, uklone dentikli i formira savršen pristup.

Obrada kanala – Protaper Next
Sistem koji je dizajniran da se samo jednim instrumentom obradi kanal. U ovom dijelu je prethodno iskustvo stomatologa presudno jer omogućava kompletno razumijevanje recipročnih sistema, taktilnu razliku u odnosu na rotirajuće sisteme i kliničke indikacije za korištene. Trening ove tehnike se izvodi na plastičnim blokovima i izvađenim zubima.

Irigacija – ENDO AKTIVATOR
Apsolutna povezanost irigacije i mehaničke obrade i način korišćenja aktivne irigacije. Iz razloga bezbjednosti i udobnosti na kursu će se koristiti voda umjesto natrijum hipohlorita.

Obturacija kanala – GUTACORE
Kalibrisanje i procjena apikalne širine, apikalno čišćenje i određivanje veličine GUTACORE uz pomoć VERIFIER-a, sa uputstvima i “trikovima” za termoplastičnu opturaciju.

Bilo bi vrlo korisno da polaznici ponesu ekstrahovane zube, dobru volju i rasploženje! 🙂

Organizator obezbeđuje: START X –ultrasonic tips, Protaper Next , Endo Motor – X SMART, EndoActivator, Termafill – Gutacore

Maximalan broj učesnika : 10.
Kotizacija : 170 KM

Rukovodioc kursa:
Goran Tošić PhD MSc DDS
Professor Gulf Medical University, United Arab Emirates
Guest Teacher Dental School, University of Torino, Italy
Invited Lecturer: Al Tahady University, Sirt, Lybia
SAK licence, Norway

Više informacija i prijava :

Adna Prazina
tel.:+387 63 396 904
mail:aprazina@sanitaria-dental.ba