Otiskivanje i adhezivno cementiranje parcijalnih restauracija

Više informacija i prijava :

Adna Prazina
tel.:+387 63 396 904
mail:aprazina@sanitaria-dental.ba