Straumann Protetski tečaj

Prijava i registracija sudionika

09:00 – 10:30   Straumann® protetika

  • Straumann® sustav implantata – tipovi, konekcije, pozicioniranje
  • Protetski nadomjesci – radovi na vijak / radovi na cementiranje / jednočlane i višečlane restauracije

Caffe pauza

  • Procjena rizika u estetskoj zoni
  • Upravljanje mekim tkivima
  • Metode otiskivanja i otisne komponente – otvorena / zatvorena žlica / na nivou implantata / na nivou abutmenta

12:30 – 13:30   Ručak

13:30 – 14:30  Protetsko planiranje – ključ za uspješnu implanto-protetsku terapiju 

  • Digitalni način rada uz coDiagnostiX® software za planiranje

14:30 – 16:30  • Konvencionalno uzimanje otiska na modelu

  • Demonstracija sa transferom za otvorenu i zatvorenu žlicu
  • Individualizacija izlaznog profila
  • Digitalno uzimanje otiska Virtuo Vivo skenerom

16:30 – 17:30   Pitanja i odgovori

16:30 – 17:30   Podjela diploma

Više informacija i prijava
Adna Prazina 063/396-904
e-mail: adnap@medikadent.ba