ZAŠTO JE PROTAPER GOLD SISTEM UVIJEK DOBAR IZBOR?

  • 23.05.2024 TRAVNIK – Farmaceutsko zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku
  • 24.05.2024 BANJA LUKA – Hotel Vidović
Mr sci med. Aleksandra Žuža
Specijalista bolesti zuba i endodoncije

1 0 : 0 0 – 1 4 : 0 0  T E O R I J S K I  D I O

Mehanički i biološki principi u endodonciji.
Istine i zablude o koferdamu, apsolutnom imperativu u endodonciji-zašto se
najmanje koristi u svakodnevnoj praksi?
Upoznavanje sa principima mašinske endodoncije.
Caffe pauza
Izbor instrumenata u zavisnosti od anatomije i patologije.
Razlike i sličnosti rotirajućih sistema : KAD I KAKO ih pravilno koristiti?
Zašto je PROTAPER GOLD, jedan od najprodavanijih sistema u svijetu uvijek dobar izbor?
Šta nam donosi budućnost u endodonciji?
Pauza za ručak

15 : 0 0 – 1 7 : 0 0  P R A K T I Č N I  D I O

Koferdam, demonstracija i individualni trening
Demonstracija i individualni trening sa PROTAPER GOLD sistemom na plastičnim blokovima
Demonstracija i individualni trening na ekstrahovanim zubima sa PROTAPER GOLD sistemom
Aktivirana irigacija- rad sa ENDOAKTIVATOROM
Definitivna opturacija- demonstracija i individualni trening sa GuttaCore.
Diskusija i dodjela sertifikata.

INFORMACIJE I PRIJAVE:

Adna Prazina
aprazina@sanitaria-dental.ba
+387 63 396 904
Kotizacija : 200 KM