SANITARIA DENTAL SERVIS

U svom radu koristimo isključivo originalne rezervne dijelove za svu opremu, tako Vam možemo jamčiti kvalitetu, profesionalnost i pouzdanost.

Prijavite kvar

Ukoliko je dobavljač Sanitaria Dental d.o.o.

CAPTCHA image

Ovo nam pomaže spriječiti neželjenu poštu, hvala.

Zanimljivo je znati…

  • Da su serviseri Sanitaria dental uspješno završili preko 60 edukacija u edukacijskim centrima proizvođača opreme, širom Europe
  • Da je Stomatološka komora FBiH imenovala Sanitariu dental ovlaštenim servisom za izdavanje atesta (potvrde o tehničkoj ispravnosti uređaja)
  • Da je Sanitaria dental licencirana za obavljanje djelatnosti nabavke i distribucije izvora ionizirajućeg zračenja
  • Da je Sanitaria dental, po odluci Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost,  licencirani tehnički servis za instaliranje, servisiranje i demontažu uređaja koji proizvode zračenje u stomatologiji (Broj licence: 4-041-262/15).

Svojim klijentima nudimo:

  • Redovan godišnji servis stomatološke opreme
  • Održavanje i otklanjanje kvarova na stomatološkoj opremi
  • Izradu atesta
  • Izradu prijemnih testova za RTG uređaje.

Ne dopustite da Vas kvarovi ili inspekcije onemoguće u pružanju usluge pacijentima. Preduhitrite gubitak vremena i otkazivanje termina tako što ćete osigurati pravovremeno održavanje i atestiranje opreme.

Kontaktirajte nas ukoliko želite ordinaciju koja besprijekorno funkcionira.