DIGITALNI RECEPTI

22.06.2024 BANJA LUKA
Prim. dr. Dejan Lisjak

Prim. dr Dejan Lisjak vas uči, vježba, otkriva i uvodi u šareni DIGITALNI SVIJET STOMATOLOGIJE

DETALJNA TEORIJSKA I PRAKTIČNA OBJAŠNJENJA:
Digitalni protokoli uz rad sa zubnom tehnikom
Digitalni protokoli kod jednoseansnih protetskih nadoknada
Digitalni protokoli u IMPLANTOPROTETICI

PREPARACIJA :
U odnosu na izbor materijala
U odnosu na mock-up
U odnosu na način cementiranja

INTRAORALNO SKENIRANJE:
Izbor skenera, priprema radnog polja za skeniranje, tehnika skeniranja, indikacije

DIGITALNI DIZAJN :
Osnovni principi, biblioteke zuba, biogeneric, biocopy, copy&mirror

CEMENTIRANJE:
Adhezivno i konvencijalno ispitivanje u odnosu na izbor materijala, način preparacije, protetsku indikaciju

PRAKTIČNI DIO:
demonstracija na modelu- keramička krunica od preparacije do cementiranja

INFORMACIJE I PRIJAVE:

Adna Prazina
aprazina@sanitaria-dental.ba
+387 63 396 904
Kotizacija : 200 KM