NeoArch Treatment Concept

26.01-27.01.2024

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Dr. Edin Bukva, spec. maxilofacijalne hirurgije

PROGRAM

26.01.2024

08:30-09:00 Prijava i registracija sudionika

09:00-11:30 Teoretski dio

Uvod u Neodent implantološki sistem
Hirurška kaseta
Karakteristike i prednosti dizajna Neodent implantata
Protetske komponente, specifičnosti Neodent GM Mini Conical Abutmenta

11:30-12:00 Caffe pauza

12:00-14:00 NeoArch Treatment Concept

Definicija, dijagnostika, CBCT
Planiranje NeoArch-a sa ili bez redukcije grebena
Bikortikalno sidrenje implantata
All about NeoArch u mandibuli i maxilli ; kada, kako i zašto
NeoArch i upotreba long implantata kod atrofičnih vilica
Nazalni, trans-sinusni i pterigoidni implantati kao rješenje za atrofične vilice

14:00-15:00 Ručak

15:00-16:30 Hands-on NeoArch na modelima

27.01.2024

10:00-13:30 Live Surgery

OP NeoArch mandibula (all on X)
OP NeoArch maxilla (all on X – atrofična vilica),
upotreba Long implantata
Upotreba PRF-a
Imedijatno opterećenje
Analogno VS Digitalno
Konvencionalno uzimanje otisaka
Post-op skeniranje pacijenta

13:30-14:30 Caffe pauza

Wrap-up Course
Diskusija i podjela diploma

Kotizacija : 1.400 KM

Informacije i prijave : Adna Prazina

Mob. +387 63 396-904

Mail: adnap@medikadent.ba