LiSi PressVest

LiSi PressVest

Materijal za ulaganje na bazi fosfata za tehnike prešane keramike (Tip I) klase 2
LiSi PressVest, dio poznate palete GC materijala za ulaganje, je materijal za ulaganje bez ugljika na bazi fosfata prilagođen višestrukim tehnikama prešanja keramike i brzog zagrijavanja. Njegov visoki stepen tečenja i dugo vrijeme rada garantuju tačnu i detaljnu reprodukciju. Nema potrebe za opasnom hidrofluornom kiselinom ili za pjeskarenjem aluminij oksidom, budući da se reakcijski sloj može lako odstraniti samo staklenim zrncima
Visok stepen tečenja
Dugo vrijeme rada
Postojano vrijeme stvrdnjavanja
Fleksibilnije vrijeme pečenja
Ušteda vremena – izvrstan tok rada u laboratoriju
Kapacitet širih lijevnih kanala
Bolje unutrašnje prilagođavanje
Lako odstranjivanje reakcijskog sloja – bez hidrofluorne kiseline

Specijalno razvijen za višestruke tehnike prešanja keramike:
• Tehnike prešanja pune keramike:
• Inleji
• Ljuske
• Krunice
• Tehnike prešanja na keramiku (press-over)

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry