AC100 s 1 cilindrom

za 1 radno mjesto:

  • Sa sušačem zraka ili bez
  • S kutijom protiv buke ili bez
  • Spremnik zraka: 30 l.
  • Realna isporuka zraka pri pritisku od 5 Bara: 67,5 N l/min
  • Monofazni motor