IPS Style Ceram Add-On

IPS Style Ceram Add-On

IPS Style® Ceram Add-On materijali koriste se za prilagodbe, npr. kontaktne točke, itd… Pet je dodatnih materijala dostupno: IPS Style Ceram Add-On Margin, Dentin, Incisal i
Bleach, i koriste se zajedno s pečenjem glazure i Dodataka na 690 ° C nakon pečenja glazure