IPS Style Ceram Starter Kit A – D

IPS Style Ceram Starter Kit A – D

IPS Style® Ceram Starter Kit A – D sadrži najpopularnije materijale za izradu restauracija u nijansama A1, A2 i A3. Uz to, komplet nudi potrebni radni pribor. Također sadrži različite nijanse i esencije univerzalnih boja IPS Ivocolor univerzalnih boja i glazura za karakterizaciju i bojenje nadomjestaka. Početni komplet i svi ostali dodatni asortiman isporučuju se u novoj kutiji s materijalom i mogu se pojedinačno nadopuniti drugim IPS setovima i asortimanima.

Kit sadrži:

IPS Style Ceram Powder Opaquer 870 A1, A2, A3, A3.5 18g
IPS Style Ceram Deep Dentin A1, A2, A3, A3.5 20g
IPS Style Ceram Dentin A1, A2, A3, A3.5 20g
IPS Style Ceram Incisal I1, I2, I3, I4 20g
IPS Style Ceram Transpa Neutral 5g
IPS Style Ceram Mamelon Light 5g
IPS Style Ceram Occusal Dentin Orange 5g
IPS Style Ceram Opal Effect 1 5g
IPS Style Ceram One 1, 2, 3, 4 20g
IPS Ivocolor Shade Dentin SD1, SD2 3g
IPS Ivocolor Shade Incisal SI1 3g
IPS Ivocolor Essence E03 White, EO4 Sunset, E10 Mahogany, E16 Sapphire 1.8g
IPS Ivocolor Glaze Paste 9g
IPS Ivocolor Mixing Liquid Allround 15ml
IPS Pow. Opaquer Liquid 60ml
IPS Build-Up Liquid Allround 60ml
IPS Style Ceram Impulse Shade Guide
IPS Style Ceram Incisal / Transpa Shade Guide

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry