The Injectable Technique

31.05.2024
Edukacijski centar Sanitaria dental, Mostar
DR. Miloš Ljubičić

Injekciona tehnika izrade kompozitnih faseta predstavlja indirektno-direktnu, minimalno invazivnu tehniku, jer u najvećem broju slučajeva ne zahtjeva brušenje. Ukoliko je potrebno, brušenje je svedeno na najmanju moguću mjeru, čime se maksimalno čuvaju zubna tkiva.

Izbor tehnike i indikacije za injekcionu tehniku, posebna upustva za izradu Wax-up-a.
Izrada dizajna prema standardizovanom digitalnom protokolu i ideje za pravilno  dizajniranje budućih nadoknada
GC Exaclear (transparentni silikon) i njegovo pravilno korištenje.
Priprema kašike i Wax-up (navoštanog) modela.
Određivanje boje i izrada silikonskog ključa.
PRAKTIČNI DIO
Caffe pauza
Tehnika izrade kompozitnih faseta injekcionom tehnikom na modelu- korak po korak.
Savjeti i trikovi za maksimalne rezultate.
PRAKTIČNI DIO
Diskusija i podjela certifikata

INFORMACIJE I PRIJAVE:

Adna Prazina
aprazina@sanitaria-dental.ba
+387 63 396 904
Kotizacija : 500 KM