Uvod u Neodent implantološki sistem

21.06.2024 Bihać
Dr. Edin Bukva, spec.maxilofacijalne hirurgije

Uvod u Neodent implantološki sistem
Dizajn i karakteristike GM implantata
Specifičnosti površina Neoporos i Acqua
Caffe pauza
Upoznavanje sa hirurškom kasetom
Neodent filozofija, smjernice za dugoročnu stabilnost implantata
Tehnika ugradnje implantata
Upoznavanje sa protetskim komponentama
Izbor i oblik suprastrukture – indikacije za različite kliničke situacije
Konvencionalno uzimanje otisaka i skeniranje na implantatima
Pauza za ručak
Hands on na modelima
Wrap-upCourse
Diskusija i podjela diploma

INFORMACIJE I PRIJAVE:

Adna Prazina
adnap@medikadent.ba
+387 63 396 904
Kotizacija : 450 KM