AC300 s 3 cilindra

max. 3 radna mjesta:

  • Sa sušačem zraka ili bez
  • S kutijom protiv buke ili bez
  • Spremnik zraka: 45 l.
  • Realna isporuka zraka pri pritisku od 5 Bara: 238 N l/min
  • Monofazni motor