Alginat Alligat / Alligat Chroma fast set

Alginat Alligat / Alligat Chroma fast set

Alligat je otisna masa na bazi algi koju karakterizira visoka hidrofilnost. Zahvaljujući svojoj tiksotropnosti povećan je komfor tijekom rada za doktora, kao i za pacijenta. Dostupan je u dvije inačice – Alligat i Alligat Chroma fast set.Zbog svoje hidrofilnosti lako se miješa i ne praši se.
Radno vrijeme 1:30 min,
vrijeme vezivanja 2:30 min.

Situacijski otisci za izradu:
studijskih modela
modela za planiranje i analizu
modeli antagonista
radnih modela

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry