Cavity Conditioner

Cavity Conditioner

Sredstvo za čišćenje kaviteta. Cavity Conditioner i Dentin Conditioner su blage poliakrilne kiseline namijenjene za odstranjivanje zaostatnog sloja dentina te kondicioniranje dentina i cakline prije nanošenja staklenoionomernog restaurativnog materijala. Povečavaju čvrstoću spoja između staklenoionomernog cementa i zubnog tkiva, za veću dugotrajnost.
Cavity Conditioner specifičnosti:
20%-tna poliakrilna kiselina s vremenom nanošenja od 10 sekundi
3%-tni aluminij hlorid heksahidrat za pečaćenje dentinskih kanalića za smanjenje rizika postoperativne osjetljivosti
Efikasno čišćenje površine za bolju adheziju
Stvaranje mehaničke retencije
Bolje rubno zatvaranje
Plava boja za kontrolu nanošenja

Za upotrebu zajedno s GC staklenoionomernim restorativnim materijalima. Nanijeti vatom, isprati vodom, osušiti bez presušivanja i nanijeti staklenoionomer.

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry