FUJI IX

Fuji IX je staklenoionomerni kompaktni restorativni materijal u verziji normalnog i brzog stvrdnjavanja.
Kompaktni staklenoionomer za stražnje ispune jednostavan za uporabu s visokom otpornošću na trošenje
Izvrsna adhezija za dentin i caklinu, bez jetkanja i spajanja
Nije potrebno potkopavanje, poštedna tehnika preparacije
Može se koristiti s metalnim matricama za lako oblikovanje
Nanošenje u jednom koraku -dobra rendgenska vidljivost olakšava dijagnozu nakon tretmana
Izvrsna biokompatibilnost

GC Fuji IX GP je idealan za trajne ili privremene restauracije klase I i klase II kod djece, klase I i klase II ispuna kod odraslih koje ne nose opterećenje
Za restauracije klase V i površine korijena, nadogradnje te za upotrebu s kompozitom ili kao inlej za direktnu ili odgođenu „sendvič“ tehniku.

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry