GLUMA BOND UNIVERSAL

Univerzalno znači – 1 za sve! Samo 1 bočica za odabranu adhezivnu tehniku
GLUMA Bond Universal omogućuje rad bilo kojom adhezivnom tehnikom: potpuno jetkajućom, selektivno jetkajućom ili samojetkajućom. Koju god tehniku odaberete – uvijek ćete dobiti pouzdanu i dugotrajnu jačinu adhezije.
Značaj univerzalnog sredstva jest kompatibilnost sa različitim stomatološkim materijalima. GLUMA Bond Universal je kompatibilan sa svim svjetlosno- ili samopolimerzirajućim materijalima, kompozitnim cementima, materijalima za nadogradnju jezgre, te materijalima za cementiranje indirektnih restauracija. Jednostavno i učinkovito možete intraoralno popraviti kompozitnu, metalno-keramičku i cirkonsku restauraciju. Neposredno prije primjene GLUMA Bond Universala na keramičke površine, potrebno je nanijeti GLUMA Ceramic Primer.

Svezivanje direktnih restauracija svih klasa kaviteta (po Blacku) svjetlosno polimerizirajućim, dvostruko polimerizirajućim ili autopolimerizirajućim kompozitnim ili kompomernim materijalima na bazi metakrilata
Svezivanje svjetlosno polimerizirajućih, dvostruko polimerizirajućih ili autopolimerizirajućih materijala za nadogradnju jezgre.
Pečaćenje preosjetljivih područja zuba.
Pečaćenje kaviteta prije postavljanja amalgamskih ispuna.
Svezivanje materijala za pačaćenje fisura.
Pečaćenje kaviteta i preparacija prije privremenog cementiranja indirektne restauracije (sukladno tehnici neposrednog zatvaranja dentinskih kanala).
Cementiranje indirektnih restauracija svjetlosno polimerizirajućim, dvostruko polimerizirajućim ili autopolimerizirajućim kompozitnim cementima.
Intraoralni popravci kompozitnih ili kompomernih restauracija, metalnih, metalkeramičkih ili potpuno keramičkih restuaracija

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry