ICEM SELF ADHESIVE

ICEM SELF ADHESIVE

NAJLAKŠI PUT DO USPJEŠNOG CEMENTIRANJA
iCEM® Self Adhesive je dvostruko polimerizirajući All-in-One kompozitni cement koji ujedinjuje pouzdanu snagu vezivanja i jednostavnu, brzu i praktičnu primjenu te smanjeni rizik od postoperativne preosjetljivosti. To znači da se jetkanje, priming, adhezija, desenzibilizacija i cementiranje indirektnih restauracija može odraditi u samo jednom koraku.

Pouzdana čvrstoća svezivanja za trajne restauracije.
Klinički provjeren materijal u brojnim studijama diljem svijeta.
Smanjuje postoperativnu preosjetljivost.
Jetkanje, priming, adhezija, desenzibilizacija i cementiranje u samo jednom koraku.

cementiranje metalnih, metal-keramičkih i potpuno keramičkih krunica i mostova
cementiranje metalnih, keramičkih i kompozitnih inlay-a
cementiranje metalnih, keramičkih i kompozitnih onlay-a
cementiranje metalnih, titanskih ili kompozitnih (glass fibre) kolčića
fiksiranje paradontološki rasklimanih zubi

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry