IPS Empress Esthetic Venner Build-Up Liquid

IPS Empress Esthetic Venner Build-Up Liquid

Brand: IVOCLAR

Ova tekućina koristi se za miješanje IPS Empress Esthetic Veneer materijala.

Brand: IVOCLAR