IPS Style Ceram dentin

IPS Style Ceram dentin

Boje i translucencija IPS Style® Ceram Dentin materijala su prilagođeni da simuliraju prirodni dentin. Oni omogućvaju ispravnu reprodukciju odabrane nijanse dentina