IPS Style Ceram dentin

IPS Style Ceram dentin

Brand: IVOCLAR

Boje i translucencija IPS Style® Ceram Dentin materijala su prilagođeni da simuliraju prirodni dentin. Oni omogućvaju ispravnu reprodukciju odabrane nijanse dentina

Brand: IVOCLAR