IPS Style Ceram Mamelon

IPS Style Ceram Mamelon

Brand: IVOCLAR

IPS Style® Ceram Mamelon materijali su intenzivni, materijali s opaquer efektom za naglašavanje incizalne trećine. Ovisno o radnim navikama korisnika, materijal se nanosi u tankim prugama na reducirani dentin.

Brand: IVOCLAR