Kavo Dekaseptol Gel

Kavo Dekaseptol Gel

Gel za dezinfekciju i čišćenje crijeva saugera i sisaljki, odvodnih crijeva fontana i samih fontana.
Spektar djelovanja: uspješno deluje protiv velikog spektra patogenih bakterija (uključujući i TBC) viruse (hepatitis B i HIV) adenoviruse i funge
• ekološki proizvod bio razgradivne sadrži aldehide, fenole i hlor
• upotreba bez mješanja, štedi vrijeme , potrebna doza na pritisak dozera, a gel je aktivan momentalno

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju usisnih sustava
Higijensko dezinfekcijsko sredstvo i sredstvo za čišćenje koje sadrži glukoprotamin za usisne jedinice, cijevi za aspiraciju i pljuvačke.

Spremno za upotrebu: Bez miješanja, mućkanja ili miješanja - DEKASEPTOL Gel je gotova mješavina i odmah je aktivan.

Jednostavan za upotrebu: Bez miješanja također znači: bez grešaka, bez dodira s osjetljivim rukama, bez prljavih radnih površina i bez stresa na materijalima. Potpuno čista stvar!

Ušteda vremena: potpuna dezinfekcija usisnog sustava u roku od 80 sekundi. Prosječna ušteda vremena od 2-3 minute po zubnoj jedinici.

Dugotrajni učinak: DEKASEPTOL Gel prianja na unutarnje stijenke usisnih crijeva i produljuje njegovo djelovanje protiv mikroba. Stoga nema tendenciju ispiranja ravno kroz crijeva i ima dugotrajan učinak.

Baktericidno, fungicidno, virucidno, tuberkulocidno, HBV-učinkovito, HIV-učinkovito: potpuna zaštita pacijenata i praktičara-a sve to pomoću ekološki bezopasnog sredstva koje je lako i brzo biorazgradivo prema smjernicama OECD-a.

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry