Prophyflex Perio Powder

Prophyflex Perio Powder

Sa KaVo PROPHYflex Perio prahom sada možete raditi i u subgingivalnim regijama, posebno temeljito i nježno. Na ovaj način možete dugoročno uspješno liječiti parodontitis i peri-implantitis.
Finozrnasti glicin u prahu posebno je prijatan za gingivu, a tretman je znatno ugodniji i bolje se podnosi nego npr. liječenje kiretom. Istodobno, primjena i rukovanje KaVo-ovim prahom PROPHYflex Perio vrlo je jednostavno i fleksibilno – može se koristiti s KaVo-ovim PROPHYflex 3 , PROPHYflex 4, ili bilo kojim drugim uobičajenim uređajem za pjeskarenje.
Pakovanje 4 x 100 gr

KaVo PROPHYflex Perio prah - za subgingivne tretmane:
Temeljito: čisto, učinkovito čišćenje džepova uklanjanjem biofilma (parodontitis-peri-implantitis), smanjenjem broja bakterija i smanjenjem dubine parodontalnih džepova.
Nježno: finiji prah (18-22 μm), glicin (osnova aktivne tvari), manje abrazivan, i neutralnog okusa

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry