Ketac Cem Easymix

Ketac Cem Easymix

Staklenoionomerni cement za trajno cementiranje nleja, onleja, krunica i mostova od metal-keramike, alumine i cirkonijum-oksida.
Formulacija u granulama za lakše miješanje
Točno doziranje bez rezidualnog praha
Visok marginalni integritet i niska topljivost
Mala debljina sloja
Radioopakan
Oslobađanje fluorida

Trajno cementiranje inleja, onleja, krunica i mostova od:
- metala ili keramike vezane za metal
- punih aluminijskih ili punih cirkonijskih ojačanih keramičkih sustava
Trajno cementiranje intraradikularnih kolčića i ortodontskih pomagala od metala
Podlaganje kaviteta

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry