Relyx Temp E

Relyx Temp E

Cink-oksidni cement s eugenolom za privremeno cementiranje.
Lako uklanjanje suviška cementa sa zuba i restauracije
Moguća smanjena krajnja čvrstoća dodatkom vazelina
Vrijeme rada (od početka miješanja):   2:30 min
Vrijeme stvrdnjavanja (od početka miješanja):   4:00 min

Privremeno cementiranje privremenih i trajnih krunica i mostova

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry