APEXCAL

ApexCal je kremasta pasta na bazi kalcijevog hidroksida i koristi se za privremenu dezinfekciju i brtvljenje korijenskih kanala. ApexCal se također može koristiti za direktno i indirektno prekrivanje pulpe.

ApexCal je spreman za korištenje i može se efikasno nanositi direktno u kanal uporabom kanila. ApexCal – ova kremasta konzistencija omogućava i efikasno nanošenje u kanal lentulo spiralama.
Kako se ApexCal ne stvrdnjava, lako ga je isprati. Zbog visoke pH vrijednosti od 12.5, ApexCal ima vrlo snažan baktericidan učinak.
Zbog visoke rendgen vidljivosti od oko 400% Al, omogućava rendgen dijagnostiku tijekom endodontskih tretmana.

Jednostavno direktno nanošenje
Lako ispiranje
Snažan baktericidan učinak
Visoka rendgen vidljivost

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry