Cavifil Injector

Cavifil Injector

Cavifil Injektor omogućava korisnicima Ivoclar Vivadent proizvoda nanošenje svjetlom polimerizirajućih materijala u kavifilima, direktno u kavitet.

Cavifil Injektor omogućava da se lako dosegnu molari u stražnjem dijelu usne šupljine. Ovisno o poziciji čeljusti i samog kaviteta, kapsule, tzv. Kavifili, koji sadrže restaurativni materijal – mogu se u injektoru okrenuti za 360°. Osim toga, visoko viskozni materijali se zbog visokog omjera prijenosa injektora, mogu lako istisnuti. Kavifili se mogu jednostavno mijenjati.

Slijedeći Ivoclar Vivadent proizvodi su dostupni u kavifilima:

IPS Empress Direct
Tetric obitelj :Tetric EvoCeram Bulk Fill , Tetric EvoCeram , Tetric Flow , Tetric Ceram HB

Heliomolar obitelj :Heliomolar , Heliomolar HB

Compoglass obitelj: Compoglass F , Compoglass Flow

Helioseal F

Telio obitelj :Telio Inlay / Onlay

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry