Cervitec F

Cervitec F

Zaštitni lak omogućuje aplikaciju fluorida i kontrolu mikroba u samo jednom radnom koraku.

U nekim situacijama, to je izuzetno važno za brzi rad. Moderan zaštitni lak Cervitec F nudi brzu zaštitu površine zuba kod osoba s visokom osjetljivosti na karijes. Ova inovativna kombinacija sastojaka omogućuje fluoridaciju i kontrolu mikroba u jednom koraku.
Cervitec F preporučuje se kao osnovna zaštitna mjera za osobe koji su osjetljive na karijes ili imaju preosjetljive zube. Lak je pogodan za osobe svih uzrasta i dobi. Njegova relativno visoka tolerancija na vlagu omogućuje jednostavno nanošenje proizvoda.
1’400 ppm fluorida plus 0.3% klorheksidina plus 0.5% CPC
Relativno visoka tolerancija na vlagu
Blagi okus
Prednosti za praktičare
Kombinirana zaštita kod visoko rizičnih slučajeva
Brzi protokol aplikacije
Visoka razina prihvaćanja kod liječenih osoba

Prevencija karijesa u visoko rizičnim skupinama
Fluoridacija zubne cakline
Remineralizacija početnih lezija
Zaštita preosjetljivih zuba
Zaštita od bakterijske aktivnosti

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry