VivaSens

VivaSens

Višestruka zaštita za preosjetljive zube.

Kroz sinergističke kombinacijske mehanizme, VivaSens štiti izložene cervikalne dijelove od vanjskih podražaja. Lak poput filma pečati površine korijena, dok su dentinski kanali blokirani taloženjem kalcijevih iona i proteina iz dentinske tekućine. Kalij fluoridi daju dodatnu zaštitu. Budući da je transparentan, lak se može koristiti na vidljivim mjestima bez utjecaja na izgled pacijenta. Inovativni, sinergistički mehanizam
Oslobađanje fluorida
Ne oštećuje gingivu
Prednosti za ordinacije
Brzo oslobađanje od bola
Povećana motivacija za oralnu higijenu
Zadovoljni pacijenti

Liječenje preosjetljivih zubnih vratova
Liječenje osjetljivih zuba npr. zbog izbjeljivanja.
Liječenje osjetljivosti nakon profesionalnog čišćenja zubi, kiretaže i poliranja korijenova
Zaštita dentina ispod restaurativnih materijala
Preosjetljivost zbog recesije gingive
Preopsjetljivost zbog parodontitisa, bruksizma ili erozija
Preventivna uporaba kod pacijenata s tendencijom ka osjetljivim zubima

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry