G-cem Capsule

G-cem Capsule

Samoadhezivni akrilatni cement za cementiranje u kapsulama , namijenjen za adhezivno cementiranje potpunih keramičkih, metalnih ili kompozitnih indirektnih restauracija. GC G-CEM kombinuje poboljšano rukovanje i samoadhezivnost konvencionalnih cemenata s vrhunskim mehaničkim osobinama, adhezijom i estetikom akrilatnih cemenata.
Izvrsno spajanje za restaurativne materijale. Hemijsko spajanje za cirkonij-oksidnu keramiku bez potrebe za nanošenjem primera
Visoka čvrstoća spoja sa zubom i pri samostvrdnjavanju i svjetlosnoj polimerizaciji
Direktno nanošenje u korijenski kanal pomoću posebnog produženog nastavka
Dugoročna stabilnost i niska linearna ekspanzija

Metalni, puni keramički i kompozitni inleji, onleji, krunice i mostovi*
Metalni, kočići iz staklenih vlakana i keramički kočići
*mostovi s maksimalno 2 bataljka

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry