Garant Mixing Tips – žuti nastavci

Garant Mixing Tips – žuti nastavci

Omogućava jednostavno, automatsko miješanje otisnih materijala u kartušama . 50 kom u pakovanju