Oxasil aktivator

Oxasil aktivator

Univerzalna pasta za aktiviranje Oxasil aktivator koristi se sa silikonskim otisnim materijalom kao dio sustava Oxasyl putty / Oxasil light flow.