Garant dispenzer 1:1/2:1

Garant dispenzer 1:1/2:1

Konzistentne karakteristike materijala uz miješanje bez šupljina.
Dozator za lako automatsko miješanje i korištenje različitih materijala otisnih masa

1 Garant dozator 1: 1/2: 1