IPS e.max Ceram Impulse Special Incisal

IPS e.max Ceram Impulse Special Incisal

Brand: IVOCLAR

Special Incisal i materijali koriste se za pojačavanje područja incizija. Mogu se nanositi izravno ili kao međusloj između dentina i incizala.

Brand: IVOCLAR