IPS Style Ceram Incisal

IPS Style Ceram Incisal

IPS Style® Ceram Incisal materijali modelirani su prema prirodnom incizalnom rubu. U kombinaciji s Dentin materijalima pomažu u postizanju ispravnih A-D boja