IPS e.max Ceram Shade

IPS e.max Ceram Shade

Pet IPS e.max® Ceram Shade u A-D i Chromascop® bojama se koriste za završne preinake nijansi IPS e.max-a restauracija, kao i za wash fairing.

– Dva IPS e.max® Ceram Shades Incisal materijala su posebno pogodni za potpuno anatomske restauracije. Koriste se imitaciju incizalnog područja i pružaju incizalnoj trećini optičku prozirnost i dubinski efekt.