IPS e.max Ceram Essence

IPS e.max Ceram Essence

19 Essence pudera s “1 for 3” efektom koriste se za unutarnje karakterizacije, za kombiniranje s drugim IPS e.max® Ceram prahovima, i za konačne površinske, vanjske karakterizacije. Prašci pokazuju različit stupanj fluorescencije, ovisno o pojedinačnoj nijansi.