IPS InLine One

IPS InLine One

IPS InLine One
IPS InLine – moderna metalokeramika za rad u samo jednom sloju
S IPS InLine One, postupak rada je brži i učinkovitiji. IPS InLine One je brza i učinkovita za upotrebu obzirom na primjenu samo jednog Dentcisal® materijala. Rezultati su privlačni i zadovoljavaju trend našeg vremena prema jednostavnijoj primjeni koja je ekonomski učinkovita.

IPS InLine One je

– JEDNOSTAVAN ZA UPOTREBU
Materijali za slojevanje IPS InLine One nazivaju se “Dentcisal®”. Oni su kombinacija dentinskih i incizalnih materijala sa svojstvima koja impresioniraju korisnika obzirom na kromu i translucenciju. Uravnotežena kombinacija translucencije i zasićenosti boje optimalno kombinira optička svojstva dentinskih i incizalnih materijala.

– DOPADLJIV
Dentcisal materijali dostupni su u 6 boja i 1 BL boji. 7 različitih boja omogućuje izradu estetskih restauracija uz minimalan napor. IPS InLine One restauracije imaju prirodan izgled i usklađene boje.

– MODERAN
IPS InLine One materijali se jednostavno nanose i nije potrebno poznavanje posebne tehnike slojevanja. Zato, IPS InLine One udovoljava trendu našeg vremena prema učinkovitoj primjeni i ekonomičnosti.