Ivostar zubi

Ivostar zubi

Ivostar prednji zubi su izrađeni od tri sloja. Ovi prednji zubi odgovaraju Gnathostar bočnim zubima.

Prednosti
Dostupni u A-D i Chromascop bojama
Slojevi su u harmoniji