Ivostar zubi

Ivostar zubi

Ivostar prednji zubi su izrađeni od tri sloja. Ovi prednji zubi odgovaraju Gnathostar bočnim zubima.

Prednosti
Dostupni u A-D i Chromascop bojama
Slojevi su u harmoniji

Oblici pakiranja
Boje
A-D i Bleach boje
Chromascop boje

15 gornjih oblika zuba
6 donjih oblika zuba

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry