ProBase Hot Monomer

ProBase Hot Monomer

ProBase Hot promiče visoki standard kvalitete zbog svojih svojstava izrade, preciznosti prilijeganja i stabilnosti oblika i boje, toplo polimerizirajućih materijala za izradu baza proteza.
Materijal je sukladan s ISO EN 20795-1. Pogodan je za djelomične i kombinirane proteze (konvencionalne ili implantatima poduprte), potpune proteze, hibridne proteze, kao i za podlaganje konvencionalnih ili implantatima poduprtih proteza.

Za razne tehnike polimerizacije i modeliranja
Jednostavna izrada
Individualno doziranje
Stabilnost oblika i boje

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry