Multilink automix

Adhezivni cementni sustav za cementiranje indirektnih restauracija izrađenih od silikatne i oksidne keramike, metala i metalokeramike kao i kompozita.
Jaka veza – kod dvostruke – kao i samostvrdnjavajuće polimerizacije
Univerzalan – povezuje silikatnu i oksidnu keramiku kao i metal
Uspješan i dokazan u brojnim dugotrajnim kliničkim studijama
Optimalno uklanjanje viška materijala
Optimalna rubna kvaliteta Novo: Optimizirana formula, dodatna boja “bijela”, try-in paste kao i optimizirano rukovanje

Cementiranje indirektnih restauracija (inleja, onleja, krunica, mostova, endodontskih kolčića) izrađenih od:Metala i metalokeramike (PFM)
Pune keramike (silikatne)
Ojačane pune keramike (cirkonij i aluminij oksida)
Kompozita i vlaknima ojačanih kompozita (FRC)

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry