ORTHOPHOS SL 3D

Kompletno RTG rješenje za svaku ordinaciju. ORTHOPHOS SL 3D istinski je svestrani RTG uređaj. Od nevjerojatno oštrih 2D panoramskih snimaka zahvaljujući DCS senzoru i Sharp Layer tehnologiji, do potpune fleksibilnosti 3D volumena sa selektivnim vidnim poljima i jednostavnijim, sigurnijim pozicioniranjem pacijenta, ORTHOPHOS SL 3D upotpunjuje sve ordinacijske zahtjeve. U kombinaciji sa SIDEXIS 4 softverom nudi još i više opcija, omogućujući Vam da budete efikasniji nego ikada prije.

Ambijentalno svjetlo

Uz izbor od preko 30 boja za ugodnu atmosferu u sobi za snimanje, ORTHOPHOS SL će se savršeno uklopiti u Vašu ordinaciju. MARS rekonstrukcijski softver Objekti kroz koje ne prolazi X-zraka, poput metala, stvaraju odbljesak nasnimci što MARS softver automatski prepoznaje i smanjuje ga kako bi bez potrebe za ponovnim snimanjem mogli postaviti pravilnu dijagnozu.

DCS senzor

Revolucionarni DCS (Direct Conversion Sensor) pretvara X-zrake u električni signal bez konvencionalnog koraka pretvaranja Xzrake u svjetlost. Na taj način gubitak signala je minimalan što omogućuje najbolju moguću kvalitetu snimke.

Radni proces koji postavlja standarde Patentirani okluzalni blok za zagriz, lasersko pozicioniranje, EasyPad korisničko sučelje, fiksiranje glave pacijenta, SIDEXIS 4 softver– samo su neki od genijalnih koncepata koji povećavaju efikasnost radnoga procesa, kako bi se povećala Vaša ekonomičnost.

SLtehnologija

SL (Sharp Layer) tehnologija generira nekoliko hiljada snimaka tijekom jedne rotacije.Samo se fragmenti sa najboljim fokusom registriraju i kombiniraju kako bi se stvorila jedna RTG snimka izvanredne oštrine. Snimka cijele čeljusti u HD definiciji – svaki put. Različite veličine 3D volumena za veću fleksibilnost. Različiti volumeni potrebni su u svakoj ordinaciji, ovisno o individualnoj dijagnozi.

ORTHOPHOS SL 3D nudi nekoliko veličinavolumena koji pokrivaju područje od jednog implantata do cijele čeljusti. Dostupan je u izvedbi sa 8cm x 8cm , i maksimalnom veličinom volumena 11cm x 10cm.