ORTHOPHOS XG 3D READY

Napredna 2D RTG jedinica koja se naknadno može nadograditi na 3D, idealan je uređaj za stomatologe i ordinacije koje aktivno oblikuju svoju budućnost. Iskoristite prednost visoko tehnoloških programa i mogućnosti za dijagnozu koje nudi 2D strana RTG jedinice ORTHO-PHOS XG 3Dready. Automatsko pozicioniranje pacijenta uz pomoć okluzalnog bloka za zagriz i vrlo jednostavna i intuitivna kontrola preko EasyPad korisničkog sučelja unaprjeđuju i pojednostavljuju radni proces. Uz to, funkcija Quickshot omogućuje snimanje sa smanjenom dozom radijacije. 3D modul, koji se može naknadno ugraditi, ima cilindrično vidno polje od 8 x 8 cm, te Vam daje povećanu sigurnost u postavljanju težih dijagnoza i nove mogućnosti u implantologiji u vidu integracije sa CEREC sistemima.

 

Cefalometrijsko slikanje

Orthophos XG 3Dready nudi mogućnost instalacije cefalometrijske ruke u bilo kom trenutku, koja se može montirati na desnoj ili lijevoj strani uređaja.

17 panoramskih i 4 Ceph programa. Pozicioniranje pacijenta uz pomoć okluzalnog bloka za zagriz. Jednostavno upravljanje i stabilno pozicioniranje pacijenata. Motorizirano namještanje visine i oslonca za čelo i sljepočnice.