PS Inline Opaquer liquid

PS Inline Opaquer liquid

Ova tekućina koristi se za blago razrjeđivanje osušenih opaquer materijala. Ne smije se koristiti za razrjeđivanje opaquer paste.