IPS inline powder Opaquer liquid

IPS inline powder Opaquer liquid

Optimizirani IPS InLine Powder Opaquer pogodan je za tehniku ​​prešanja i nanošenja slojeva i koristi se u kombinaciji sa samo jednom Powder Opaque liquid. Nadalje, može se nanositi konvencionalno četkom ili pomoćnim nanošenjem ili spray-on tehnikom. Baze se izrađuju ili pomoću konvencionalnih metoda lijevanja ili digitalnih procesa