Single bond universal

Univerzalni adheziv Singlebond Universal je jednokomponentni adheziv koji polimerizira na svjetlu, dostupan je u pojedinačnoj dozi u L-Popblisteru ili u višekratnoj dozi u bočici.
Impresionira svojom svestranošću. Primjenjuje se u tri glavne tehnike (samojetkajući, selektivno jetkanje cakline, potpuno jetkanje)
Prikladan za sve direktne i indirektne indikacije
Idealan kao adheziv za adhezivni cement RelyX™ Ultimate (bez potrebe za aktivatorom za dvostruko stvrdnjavanje).
Za korištenje drugih adhezivnih cemenata dostupan je DC aktivator
Sadrži primer za sve indirektne materijale
Vrlo dobar zbog vrlo niske postoperativne osjetljivosti
2 godine stabilnosti u bočici pri sobnoj temperaturi

Ispune svih klasa (prema Blacku) s kompozitima ili kompomernim materijalima za ispune koji polimeriziraju na svjetlu
Cementiranje indirektnih restauracija u kombinaciji sa cementom RelyXTM Ultimate
Cementiranje ljuskica u kombinaciji sa cementom za ljuskice RelyXTM
Adhezija ispuna od kompozitnih materijala ili materijala za ispune koji polimeriziraju na svjetlu
Adhezija za dvostruko polimerizirajuće cemente i materijale ispuna
Reparatura kompozitnih ili kompomernih ispuna
Intraoralna reparatura kompozitnih restauracija, keramičkih ljuskica i keramičkih restauracija bez dodatnog primera
Desenzibilizacija zubnog vrata
Zatvaranje kaviteta prije amalgamske restauracije
Zatvaranje kaviteta i preparacija za ispune prije privremene adhezije indirektnih restauracija
Adhezija materijala za pečaćenje fisura
Zaštitni lak za staklenoionomerne ispune

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry