SR Triplex Hot Polymer

SR Triplex Hot Polymer

SR Triplex Hot osigurava točno prilijeganje i stabilnost boje i oblika, za konvencionalne ili implantatima poduprte proteze. Pogodan za tehniku modeliranja
Ugodan za izradu
Boje su usklađene s ProBase i SR Ivocap bojama
Boje
Pink
Pink-V

Potpune proteze
Djelomične proteze
Kombinirane proteze
Hibridne proteze
Podlaganja
Implantatima poduprte proteze

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry